Nadační fond Auttalk Kateřiny Sokolové si vytyčil nemalý úkol. Nechce jen tradičně pomáhat, ale rovněž informovat a mluvit o problematice spojené s diagnózou jménem autismus. V České republice žije s diagnózou poruchy autistického spektra zhruba 1 % populace. Dosud nejsou známy přesné příčiny vzniku těchto poruch a tedy ani přesné možnosti léčby. Na otázku, co je autismus, vám lidé odpovídají téměř vždy shodně. “To je ten Rain Man!” Bohužel právě tento příběh ukazuje jen jeden jediný pohled na člověka trpícího touto poruchou. Autismus je mimořádně široké téma a každý autista má svá specifika. Nadační fond Auttalk Kateřiny Sokolové chce o autismu mluvit v širokém spektru, hodlá vybudovat komunikační platformu, na jejímž základě se bude zvyšovat informovanost společnosti a následně i možnosti zkvalitňování péče o tyto děti.

at-2959

„Moje motivace založit nadační fond byla jasná. Poruchou autistického spektra trpí můj malý bratr Radovan. Pokud moje jméno a možnosti mohou pomoci problematiku autismu zviditelnit, samozřejmě pro to udělám vše, co bude v mých silách. Věřím, že se mi také podaří změnit zažité klišé, kterým pro veřejnost modelka a charita často jsou. Nadační fond jsem založila kvůli svému bratrovi a jsem přesvědčená, že by se tak zachoval na mém místě každý,“ říká Kateřina Sokolová, modelka, Miss České republiky 2007, zakladatelka Nadačního fondu Auttalk.

at-3217

Název Auttalk odkazuje na známou frázi „Let’s talk!“, která je výzvou pro komunikaci. Právě komunikace o problematice poruch autistického spektra je to základní, na co se chce Kateřina zaměřit. „Když se někoho nezasvěceného zeptáte, jak si představuje autistu, skoro nikdo vám neodpoví. Lidé tuší, jak si představit třeba člověka s Downovým syndromem, dokáží odhadnout různé handicapy a omezení, ale autista je skoro vždy velký otazník. Začít o tématu mluvit znamená udělat první krok k tomu, aby se podmínky pro život těchto dětí a jejich rodin začaly zlepšovat,“  vysvětluje směr, kterým se chce nadační fond ubírat.

at-2727

Poměrně netradiční je pojetí fondu jako komunikační platformy, která má spojovat rodiny s podobným příběhem jako Sokolovi. Sdílení, setkávání a výměna zkušeností jsou jednou ze základních myšlenek nadačního fondu. Jedním z prvních projektů, na kterém Auttalk pracuje, je projekt osobní asistence. „Péče o autistické dítě je péčí na 24 hodin. Je nesmírně náročná a specifická a pochopitelně ovlivňuje život celé rodiny. Omezuje osobní i pracovní život ostatních členů domácnosti, což mívá vliv na ekonomickou i sociální stránku takové rodiny. Proto jeden z našich projektů zaměřujeme na osobní asistenci v rodinách,říká Jan Sokol, otec Kateřiny, malého autisty Radovana a druhý zakladatel nadačního fondu Auttalk, a dodává: „Chceme nejen finančně podporovat rodiny v tom, aby si asistenta mohly dovolit, ale postupně plánujeme i pod hlavičkou Auttalk zaměstnávat vlastní asistenty. Typů poruch autistického spektra je skutečně hodně a mají různé projevy, a proto je i vzdělávání pro osobní asistenty pro tyto klienty poměrně specifické.

at-3135

Asistent hraje v životě autisty zcela zásadní roli. Musí to být především člověk, který dokáže být empatický, trpělivý a odhodlaný za “svého autistu” se prát. O životě s autistou, konkrétně s dítětem trpícím těžší formou Aspergerova syndromu mnohé vím, jsem matkou jednoho z nich a bez pomoci asistenta bych nikdy nemohla psát ani tento článek. Za svého syna jsem musela do této chvíle bojovat většinou sama. Vysvětlovat jeho chování jsem musela několikrát za den a stále se setkávám s nepochopením, nevědomostí a útočností. Život s dítětem trpícím poruchou autistického spektra není snadný. Nikoli však díky nepřízni osudu, ale z důvodu nepřipravenosti české společnosti vytvořit podmínky pro rodiny zůstat v kontaktu s “normálním” okolním světem, možností pracovat, vzdělávat dítě i mimo speciální ústavy nebo školy apod.

at-2869

Osobně jsem tedy velmi ráda, že Nadační fond Auttalk Kateřiny Sokolové vznikl a přeji jí i celému týmu, aby se jejich plány naplnily, aby každé dítě mohlo mít svého asistenta, aby společnost konečně pochopila, že mít autistické dítě není nepřízeň osudu, ale dar, který nám často ukazuje, jak bychom opravdu měli žít, protože se říká, že autisté vidí svět takový, jaký by měl být. A já se pod tohle rozhodně podepíšu.

Foto: Nadační fond Auttalk Kateřiny Sokolové