Hlasování o podporu projektů neziskových a příspěvkových organizací v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, které proběhlo v celkem 90 regionech Česka, ukázalo, že celkem 29,2 % všech hlasujících ocenilo a zároveň doporučilo k obdarování hlavně projekty zaměřené na děti. To odpovídá trendu dárcovství pro celé Česko, kde patří oblast podpory dětí a mládeže mezi ty nejčastější.

Celková částka 2,7 milionu korun bude rozdělena mezi desítky subjektů, každý z nich obdrží příspěvek ve výši 30 tisíc Kč. Projekty, kterých se přihlásilo celkem 623, posoudila odborná komise složená ze zástupců Nadace rozvoje občanské společnosti a zaměstnanců společnosti Tesco. Ta vybrala důvěryhodné a transparentní subjekty, o jejichž obdarování rozhodovalo v průběhu jara 3 822 058 milionu zákazníků sítě Tesco.

Vůbec nejvíce, téměř 90 tisíc hlasů od nich získal spolek Haima CZ, který se zaměřuje na pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem. Konkrétně jim umožňuje vzděláváni i během náročné a dlouhé léčby.

Odborným garantem celého programu byla Nadace rozvoje občanské společnosti. „Všech 270 neziskovek, které jsme pečlivě vybrali, si zaslouží podporu. Zákazníci rozhodli, komu konkrétně 30 000 Kč pomůže, ale organizace, které finanční podporu neobdržely, daly o sobě regionálně vědět, což je pro podporu dárcovství velmi důležité“ uvedla k výsledkům letošního ročníku projektu Jana Vožechová, vedoucí fundrasingu NROS a Yana Pancheva, manažerka společenské zodpovědnosti Tesco dodala: „Ohromně nás těší, že se díky hlasování mohli lidé blíže seznámit s činností veřejně prospěšných organizací v jejich okolí a organizace zase měly možnost představit svou práci.“

Zákazníci i neziskové organizace se mohou na konečné výsledky podívat na stránkách https://pomahame.itesco.cz/.