„Mamka mě přihlásila na Přijímačky nanečisto, protože jsem chtěla vědět, co mi jde a co ne. Největší strach jsem měla z matiky, ale nakonec mi problémy dělalo akorát zapisování odpovědí do záznamového archu. Takže to teď doma trénuju.“ Říká jedenáctiletá Anička, která se Přijímaček nanečisto zúčastnila loni. Další nespornou výhodou Přijímaček nanečisto je to, že opravdu věrně simulují průběh skutečných přijímaček, a to včetně atmosféry, která má vliv na duševní rozpoložení dětí.

„Přijímačky pořádáme už 17 let, takže máme za ta léta propracované všechny procesy a jsme schopni dětem poslat výsledky do tří pracovních dní. Zároveň jim poskytujeme srovnání s ostatními řešiteli testu, a tak mají jasnou představu o tom, jak na tom jsou. Přijímačky nanečisto pořádáme třikrát ročně ve čtrnácti městech po celé České republice, takže jsou dostupné pro všechny a poskytují dětem možnost pozorovat svůj pokrok v průběhu roku,“ říká Lukáš Holík, vedoucí projektu Přijímačky nanečisto ze společnosti Scio.

Přijímačky nanečisto jsou pro žáky z pátých, sedmých a devátých tříd dobrou startovní čárou na trati s názvem příprava na přijímačky, protože přesně ukážou uchazečům, na čem je třeba zapracovat a podle čeho vybrat přípravné materiály. Někdo zjistí, že potřebuje intenzivnější přípravu v podobě dlouhodobých přípravných kurzů, jiný si vystačí s tištěnými sadami nebo přípravou v online prostředí. „V každém případě bych všem doporučil seznámit se s aktuální podobou testů, řešením úloh a zaznamenáváním odpovědí do záznamového archu. Se zaznamenáváním mívají totiž uchazeči zbytečně problém“, doplňuje informace Lukáš Holík ze společnosti Scio.

Univerzální rada na závěr pro všechny, kteří se budou v dubnu hlásit na střední školu nebo víceleté gymnázium, tak zní: Příprava na přijímačky se skutečně vyplatí, protože vašemu dítěti pomůže eliminovat strach z neznámého a zároveň se zdokonalit v řešení testu.

Jak bojovat se stresem z přijímaček

Stres je největší nepřítel, na konci to chce zpomalit

Samotný stres při testu má významný vliv na celkový výsledek. Když pojedete až do přijímaček tzv. na plný plyn, hrozí vám, že se pár metrů před cílem motor zadrhne. Poslední dva týdny spíše opakujte, případně si jen zkoušejte řešit modelové testy. Poslední den před přijímačkami je již zcela vypusťte.

Seznamte se s průběhem zkoušek

Vyzkoušejte si přijímačky nanečisto klidně i sami doma. Dejte si časový limit a postupujte dle instrukcí. Je důležité, aby dítě zjistilo, za jak dlouho uteče čas vymezený na test a co je schopné udělat.

100 % úspěšnost je jen teoretická varianta

Nemá cenu se stresovat s tím, že některé úlohy prostě přeskočíte. Je pravda, že některé děti zvládnou v časovém limitu test celý. Je jich ale opravdu jen zlomek. Při přípravě se hodně dětí a jejich rodičů stresuje tím, že test nedokončili.

Řekněte si, že jste udělali maximum

Není důležité, zda jste s přípravou začali v září, nebo březnu. Důležité je, abyste si s dětmi společně zhodnotili aktuální situaci, udělali jasný plán a řekli si, že toto je maximum, které pro přípravu chcete učinit.

Více o Přijímačkách nanečisto najdete na webových stránkách společnosti Scio