Networking znamená ve volném překladu navazování, udržování a rozvíjení kontaktů. Jedná se o dovednost komunikace s druhými lidmi v kterémkoli prostředí. Jeho největší silou je schopnost propojovat jednotlivce i skupiny se stejným či podobným cílem, kteří jsou schopni díky tomu sdílet informace. Pomocí networkingu můžete snadno dosáhnout postupu ve své kariéře, sehnat zajímavou stáž, zlepšit své společenské postavení. Věřte mi, že málokterou z těchto lákavých nabídek najdete ráno při čtení novin nebo brouzdání na internetu.

A co tedy využít networking k zefektivnění povědomí o vašem blogu? Co zkusit tímto způsobem zvýšit jeho „konkurenceschopnost“, vymýšlet s druhými bloggery společné projekty (nabízí se např. i ty charitativní), ve kterých se může realizovat mnohem více lidí se stejnými zájmy?

Networking může probíhat dvěma způsoby: „tváří v tvář“ či on-line, prostřednictvím sociálních sítí. Jsem toho názoru, že i přesto, že jsou dnes sociální sítě pohodlné a „v módě“, nic nedokáže nahradit osobní kontakt, kdy nevnímáte jen něčí hlas/tvář ale berete jej jako celek, osobnost.

Bloggerských akcí je u nás jako šafránu, ale myslím, že by určitě bylo možné je do budoucna častěji realizovat, jelikož jsou ideální příležitostí, pokud chcete konečně poznat některé představitele blogů osobně. Zmíněné akce by mohly být také neodmyslitelnou součástí procesu, který by dokázal v budoucnu bloggery u nás posunout na vyšší úroveň.

Vždycky platilo, že víc hlav, víc ví, a ne jinak tomu je během networkingu. Chápu, že někoho mohou podobné akce děsit, ale stačí si třeba dát několik cílů – kolik chci dnes oslovit lidí, dokázat se během minuty představit ostatním, rozmyslet si otázky, které budu pokládat a co je důležité – naučit se naslouchat. V přípravě by neměly chybět vaše vizitky nebo nápad, jak váš blog na networkingu více zviditelnit.

První dojem rozhoduje! Proto se nebojte něčím zaujmout, šedé myšky s plachým hláskem si (bohužel pro některé) pamatuje málokdo. Networking vždy berte jako příležitost, díky které lze čerpat nepřeberné množství informací. Je dobré dopředu alespoň namátkou vědět jména a obličeje lidí a také co dělají, prostě mít je ve škatulkách, aby během hovoru nedocházelo k trapným situacím, popř. abyste se vůbec měli o čem bavit.

Po příchodu domů je dobré informace zrekapitulovat – koho jsem potkal, co říkal, jaký ve mně zanechal dojem. Prostě udělat si několik poznámek, abyste na příští podobné schůzce byli lépe v obraze. Následně se nabízí druhá možnost networkingu. Spojte se s novými lidmi prostřednictvím sociálních sítí. Nyní už pro vás totiž nejsou pouhou fotografií nebo tím, kdo napsal fajn článek na blogu. Od teď je berete jinak, jako mnohem více skutečné.