Vyplatí se změnit pojišťovnu?

V mnoha případech se změna pojišťovny skutečně vyplatí. Nahrává tomu zejména cena povinného ručení, která je často jiná pro stávající a nové klienty, stejně jako různé bonusy nabízené v případě uzavírání více pojistných smluv u jedné pojišťovny.

Jak vypovědět stávající povinné ručení

Rozhodnete-li se ukončit nebo neprodloužit stávající smlouvu o povinném ručení, musíte o tom pojišťovnu zpravit včas, a to nejlépe písemnou formou. Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář buď odnesete na pobočku pojišťovny, nebo zašlete doporučeným dopisem.

Jak přesně při výpovědi postupovat, záleží na konkrétní situaci. Je totiž rozdíl, zda se jedná o:

● výpověď dohodou,
● výpověď uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno,
● výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy,
● výpověď z důvodu změny pojistného.

Výpověď dohodou

Jak název napovídá, výpověď dohodou lze podat pouze se souhlasem pojišťovny. Nejlépe proto uděláte, pokud zajdete osobně na pobočku, kde výpověď sepíšete. Počítejte s tím, že pojišťovna bude chtít znát důvod ukončení smlouvy. Zmínit můžete svou nespokojenost, nebo rovnou uvedení v omyl například při uzavírání smlouvy. A kdy bude smlouva ukončena? Zpravidla ještě v den dohody obou stran.

Výpověď související s koncem pojistného období

Informaci o konci pojistného období naleznete ve smlouvě s pojišťovnou nebo na své zelené kartě. Po tomto datu se smlouva automaticky prodlužuje. Pokud však ve spolupráci s pojišťovnou pokračovat nechcete, zašlete jí minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období doporučený dopis. V něm požádejte o ukončení smlouvy, k němuž dojde v den konce platnosti.

Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Dle zákona máte právo vypovědět uzavřenou smlouvu o povinném ručení bez udání důvodu do dvou měsíců od doby, kdy došlo k jejímu uzavření. Pojišťovnu o tom stačí informovat doporučeným dopisem, na jehož základě bude smlouva do následujících osmi dnů ukončena.

Výpověď při změně pojistného

Chystá-li pojišťovna změnit podmínky pojistného nebo jeho výši, musí vás o tom informovat s dostatečným předstihem. To znamená alespoň dva měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud vám chystané změny nevyhovují, můžete bezplatně ukončit smlouvu k datu ukončení pojistného období. Na podání výpovědi máte čas jeden měsíc od oznámení pojišťovny.