Projekt Fashion for Fokus zaštítila nevládní nezisková organizace Fokus Praha a akci zaměřila na pomoc lidem s dlouhodobým duševním onemocněním. Ostatně této činnosti se organizace věnuje již 25 let a má tedy bohaté zkušenosti. Hlavním cílem tak bylo vytvořit tradici charitativní akce, kde se bude potkávat svět umění a módy s posláním pomáhat.

K tomu svou hrstkou přispěli nadaní návrháři a umělci, kteří svůj čas propůjčili na pomoc charitě. Dobrých duší není nikdy dost a mezi ty, jež podpořily motto „Zaostřeno na osobitost“ se zařadily například Jana Mikešová, která své modely představila v rámci výstavy v průběhu letošního London Fashion Weeku, dále také Vendula Niklová, Linda Zabilková či Tereza VU.

Návštěvníci měli možnost podpořit tento projekt nejenom svou účastí, ale rovněž finančním darem prostřednictvím portálu samotné akce.  Tyto a podobné události se pokouší dostat do podvědomí lidí tak, aby se z nich stala tradice. Charitativní akce spojené se světem umění a módou mohou pojmout široké publikum, které o tomto druhu pomoci nemusí zatím ani tušit.

Jako bonus k tomu diváci zhlédli uměleckou tvorbu mladých talentovaných designérů a umělců, kteří se pomalu ale jistě zapisují do povědomí společnosti.

A co se skrývalo pod samotným mottem akce? Lidé, jejichž chování nespadá mezi „klasické a normální“, jsou často označováni za blázny a dlouhodobě duševně nemocné, stejně tak umělci nejsou vždy pochopeni a jsou odsouzeni za extravagantní až nenormální osobnosti. Jisté propojení je tedy více než zřejmé. Ale řekněte, kdo je v dnešní době normální. Výjimečné věci dělají výjimečný lidé a ti nikdy nespadají mezi normální.

Fokus Praha touto událostí odstartoval další projekt v rámci své dlouholeté činnosti, tedy v rámci sociální péče pro dlouhodobě duševně nemocné. Profesionální služby v oblasti bydlení, práce, trávení volného času a krizové pomoci, dále pak terénní a zdravotnické služby využije ročně zhruba 1300 klientů.

Nebuďte lhostejní ke svému okolí a zařaďte se i vy mezi ty, jež mají srdce na pravém místě a dokážou pomoct těm, kteří to potřebují.

Foto: Archiv návrhářů (Jana Mikešová – foto Olivie Dvořáková), (Linda Zabilková – foto Martin Svoboda)