Kauza Johna Galliana je jednou z nejvýraznějších v dějinách módy. Génius, který svými fantastickými kreacemi laskavě promlouval ke všem ženám, je dokázal stejně hluboce zasáhnout i negativně. Video, v němž posílal přítomné dámy do plynových komor a vykřikoval, že miluje Hitlera, zapříčinilo i jeho odvolání z čela domu Dior, jemuž do té doby věrně a úctyhodně sloužil.

Po léčení ze závislostí se nadaný návrhář omluvil a veřejnou lítostí nad svými činy přesvědčil Oscara de la Rentu, aby ho vzal do svého ateliéru. Nepřesvědčil ale nejvíce ublíženou skupinu – židy sídlící v Izraeli. Moran Mazor, izraelské reprezentantce v talentové soutěži Eurovision 2013, zakázala organizace Israel Broadcasting Authority zpívat v jeho šatech.

Podle všeho měl Moranin stylista Gili Allenby oslovit kvůli tvorbě kostýmu Galliana samotného. Ten sice souhlasil, ale společnost IBA nikoliv. „V čase rozpuku rasismu a antisemitismu v Evropě je Gallianovi zakázáno navrhnout šaty nebo se jinak připojit k reprezentaci Izraele v Eurovision, přestože se ´omluvil´,“ řekl v oficiálním prohlášení mluvčí kontrolního úřadu Yoav Ginai.

Ať už pod vlivem omamných látek, nebo z opravdového přesvědčení, John Galliano osudná slova pronesl. Jenže takové výroky nezastíní ani ten největší talent a díky za to, že si je toho alespoň někdo, na rozdíl od zapomnětlivého módního průmyslu, vědom.