Žádná úroveň automatizace nemůže plně nahradit řidiče autobusů, vlaků nebo například dodávek, kteří dokáží včas a hbitě reagovat a také předvídat. Navíc zajišťují přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a starší osoby, stejně tak v této době pandemické krize navíc zajišťují bezpečí pro všechny cestující. Je třeba také upozornit na to, že jsou k takovým situacím plně školeni. Někteří v technologickém průmyslu tvrdí, že mohou eliminovat lidského operátora v “plně” autonomních vozidlech. To je ale nebezpečná myšlenka, kterou Kongres v USA a Bidenova administrativa musí smést ze stolu. Pracovníci v dopravě jsou odhodláni být v přední linii vyvíjejících se dopravních technologií. Inovace je pro nás způsob života, po desetiletí jsme pomohli implementovat systémy nové generace do vozidel. Bohužel to, co dnes vidíme, není pokrok a inovace, je to pouze šíření neprokázaných, špatně regulovaných vozidel bez řidiče. Je hodně co zdokonalovat, aby to mohlo být považováno za bezpečné a spolehlivé. Technologické a korporátní zájmy, které zaplavují komunity těmito vozidly, jednoduše nejsou drženy v nejvyšších bezpečnostních standardech nebo čelí přísnému federálnímu dohledu a vymáhání. To vše se musí změnit.

zdroj: istock

Jde jen o zisk

Obchodní aktivity průmyslu s autonomními vozidly (AV) jdou za jedním jediným cílem. Společnosti se předhánějí v prodeji a zisku, aniž by čelily řádné federální regulační kontrole nebo splňovaly důležité standardy transparentnosti bezpečnostních údajů. Tyto společnosti se vyhýbají konverzaci o tom, zda jsou jejich AV technologie bezpečné, podkopávají uživatele dopravy nebo veřejný zájem anebo škrtají dobrá pracovní místa v oborech. Břemeno je na nich, aby výrobci AV prokázali svou hodnotu.