Státní instituce sice už mají po přijímacím řízení, ale dveře jsou stále otevřené na soukromých vysokých školách. Podíváme se společně na výhody, které soukromá vysoká škola nabízí, a shrneme si pár důvodů, proč studovat právě zde.

Prestiž a skvělá průprava

Soukromá vysoká škola nedostává od státu žádné peníze na provoz a je zcela závislá na příjmech od svých studentů. Proto je prestiž, kterou si škola buduje, zcela klíčová pro její další provoz. Velmi důležitá je zde úroveň a kvalita vyučujících, stejně jako možnost praktického zdokonalování v rámci studia. Studenti jsou tak daleko lépe připraveni pro budoucí povolání jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Také možnosti zahraničních stáží jsou na soukromých vysokých školách daleko zajímavější a pro studenta přínosnější. Veřejné vysoké školy sice chrlí každý rok velký počet nových absolventů na trh práce, ale porovnáme-li jejich uplatnitelnost pro konkrétní zaměstnání s absolventy soukromých vysokých škol, stojí si lépe právě tito.

Dálkové bakalářské studium i pro zaměstnané

Velkou výhodou soukromých škol je také možnost studia bez absolvování přijímacího řízení. Člověk, který se již několik let věnuje svému zaměstnání, a přesto by si rád zvýšil kvalifikaci studiem vysoké školy, jen těžko obstojí mezi tisíci zájemců z řad čerstvých maturantů, kteří zkoušejí své štěstí a mnohdy se hlásí na vysokou školu, jen aby si ještě o pár let prodloužili bezstarostná léta. Pro zaměstnané uchazeče je proto naprosto ideální dálkové bakalářské studium Praha – nebo i v jakémkoliv jiném městě, ale Praha stále platí za kolébku vzdělávání. Studium zde probíhá formou odpoledních nebo víkendových vyučujících bloků, a lze jej tak dobře skloubit s běžným pracovním životem. Seberte proto odvahu a investujte do sebe a do své budoucnosti. Soukromé vysoké školy jsou zde pro vás.