Stále ještě máte šanci začít studovat na vysoké škole – nepromarněte ji

Rádi se vzděláváte? Doslova hltáte nové informace a máte pocit, že vaše vědomosti by bylo dobré dále prohlubovat? Pak je tu možnost dalšího vzdělávání. Ani teď ještě není pozdě na podání přihlášky ke studiu na vysoké škole.

Státní instituce sice už mají po přijímacím řízení, ale dveře jsou stále otevřené na soukromých vysokých školách. Podíváme se společně na výhody, které soukromá vysoká škola nabízí, a shrneme si pár důvodů, proč studovat právě zde.

Prestiž a skvělá průprava

Soukromá vysoká škola nedostává od státu žádné peníze na provoz a je zcela závislá na příjmech od svých studentů. Proto je prestiž, kterou si škola buduje, zcela klíčová pro její další provoz. Velmi důležitá je zde úroveň a kvalita vyučujících, stejně jako možnost praktického zdokonalování v rámci studia. Studenti jsou tak daleko lépe připraveni pro budoucí povolání jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Také možnosti zahraničních stáží jsou na soukromých vysokých školách daleko zajímavější a pro studenta přínosnější. Veřejné vysoké školy sice chrlí každý rok velký počet nových absolventů na trh práce, ale porovnáme-li jejich uplatnitelnost pro konkrétní zaměstnání s absolventy soukromých vysokých škol, stojí si lépe právě tito.

Dálkové bakalářské studium i pro zaměstnané

Velkou výhodou soukromých škol je také možnost studia bez absolvování přijímacího řízení. Člověk, který se již několik let věnuje svému zaměstnání, a přesto by si rád zvýšil kvalifikaci studiem vysoké školy, jen těžko obstojí mezi tisíci zájemců z řad čerstvých maturantů, kteří zkoušejí své štěstí a mnohdy se hlásí na vysokou školu, jen aby si ještě o pár let prodloužili bezstarostná léta. Pro zaměstnané uchazeče je proto naprosto ideální dálkové bakalářské studium Praha – nebo i v jakémkoliv jiném městě, ale Praha stále platí za kolébku vzdělávání. Studium zde probíhá formou odpoledních nebo víkendových vyučujících bloků, a lze jej tak dobře skloubit s běžným pracovním životem. Seberte proto odvahu a investujte do sebe a do své budoucnosti. Soukromé vysoké školy jsou zde pro vás.