Jaký je rozdíl mezi veřejnou a soukromou vysokou školou?

Veřejné vysoké školy mají na území naší země dlouholetou tradici. Jsou jakousi základnou vědecké činnosti a sdružují intelektuální elitu společnosti. Jejich financování je zajištěno státním rozpočtem. Díky tomu student žádné školné neplatí, a k tomu, aby na škole studoval, potřebuje splnit podmínky přijímacího řízení. Mají tak tedy výhodnější postavení na trhu a 90 % studentů se hlásí právě sem.

Oproti tomu soukromé školy musí bojovat o každého studenta. Bez plateb za školné by neměly z čeho existovat, protože jak již z názvu napovídá, jde o čistě soukromou záležitost a stát na jejich provoz nepřispívá. Proto musejí přinášet vždy něco navíc a kvalita výuky musí být špičková. Musí svým precizně postaveným vzdělávacím systémem přesvědčit studenty, potažmo jejich rodiče, že studium na jejich škole je jedinečné se stoprocentním uplatněním na trhu práce. Nabízejí proto lepší vybavení, modernější metody výuky, soutěže, či účasti na konferencích, aby se studenti připravovali na konkrétní povolání už během studia. Soukromá vysoká škola Praha – to je spojení, které je nejčastěji citované mezi uchazeči o studium, jelikož naše hlavní město je považováno za kolébku vzdělávání. Samozřejmostí však je pro bakalářské či navazující magisterské studium Ostrava či jakékoliv jiné větší město.

Sice bez přijímaček, ale zato s motivací

To, že zájemci na soukromých školách nemusejí psát žádné testy, neznamená, že přijmou každého. Kvůli zajištění prestiže si školy jednotlivé studenty vybírají nejen podle dosavadních výsledků, ale i podle zájmu studenta o konkrétní obor. Jejich cílem je vychovat samostatně fungujícího, výborně připraveného člověka, který bude schopný fungovat ihned po ukončení studia. A to je veliká výhoda oproti veřejným školám, které každoročně chrlí na trh práce tisíce absolventů s minimální možností uplatnění.

Ať už vyberete veřejnou nebo soukromou vysokou školu v Praze, bakalářské či navazující magisterské studium v Ostravě či jakékoliv jiné město pro vaše studium, vždy se zajímejte o to, jak jsou předešlí absolventi úspěšní v dalším životě.