Výstava s názvem Signatura je nejrozsáhlejší a teprve třetí výstava mladého umělce Musy. Jejím ústředním motivem se stala konfrontace světa lidí a zvířat. “Pro mě zvířata představují jisté zrcadlo člověka. Všichni se rodíme svobodní, ale většina z nás je ochočená. Zcela svobodná zůstávají jen některá zvířata…,” popisuje Musa své pocity. “Když jsem začal kreslit zvířata, cítil jsem se velmi bezpečně, vnímal jsem, že zvířata neznají přetvářku,” dodává.

Člověk talentu a štěstěny

Musův příběh navíc velmi dobře prodává. Ve dvaadvaceti zahodil hokejku a z do té doby úspěšného hokejového reprezentanta se stal prvotřídní tatér. Může se pyšnit například tím, že jako jediný Čech se představil na celosvětové tatérské výstavě v prestižním Musée du Quai Branly v Paříži. Nikdy netetoval podle šablon, ale zároveň se nepokládá za autora. Tvrdí, že každý klient se na tetování zásadním podílem podílel, ať už jen svou energií.

Tady a teď

Aktuální výstava v Mánesu představuje Musova pravé já. Přímo pro výstavní síň autor vytvořil pomalovanou plachtu, která je zavěšená u stropu a vyvolává v návštěvnících dojem pohanského chrámu. Přestože se výstava zabývá především střetem člověka a zvířete, toto téma zde najdete velmi expresivně znázorněné.

V rámci výstavy vycházejí i dvě nové publikace. V první se jménem Slabikář si autor hraje s obrazy zvířat a prvky abecedy. Ta druhá, Bestiář, představuje Musovu zoologii dětem i dospělým.