Většinou používáme nadávky jako jednoduchý nástroj k vyjádření svých pocitů a nezáleží ani tolik na tom, zda jsou tyto pocity pozitivní nebo negativní. Výhody občasného kletí tím však nekončí, je totiž vědecky prokázáno, že je pro nás vlastně dobré, a měli bychom toho plně využít.

 

Klení jako lék

Zdroj/foto: Copywriting.cz

1. Může jít o známku inteligence

Nadávání může znamenat, že jste inteligentní. V jednom průzkumu dostali respondenti za úkol vypsat všechna slova začínající na P, K nebo D, na která mohli za minutu myslet. Poté dostali další minutu, aby si vymysleli slova nadávky začínající stejnými třemi písmeny. Výsledky studie byly takové, že lidé, kteří dokázali vymyslet nejvíce slov začínajících na P, K a D, také přišli s nejvíce nadávkami.

2. Může svědčit o upřímnosti

V sérii tří studií provedených v roce 2017 byla objevena pozitivní souvislost mezi vulgárními výrazy a upřímností. Tyto studie také odhalily, že lidé, kteří proklínali, lhali méně na mezilidské úrovni a měli celkově vyšší emoční inteligenci.

3. Může nám pomoci zvládat bolest

Několik jiných studií zase prokázalo, že nadávky mohou zvýšit naši toleranci bolesti. Jedna studie naznačuje, že lidé, kteří vložili ruce do ledově studené vody a používali nadávky, byli schopni cítit méně bolesti a udržovat své ruce ve vodě déle než lidé, kteří nepoužívali vulgární výrazy.

 

Křičením ku zdraví

Zdroj/foto: Copywriting.cz

4. Může to být uklidňující

Používání nadávek nám často umožňuje vyjádřit širokou škálu emocí. Díky nim můžeme rychle a efektivně projevovat své pocity.

5. Může nám pomoci upevnit vztah s kolegy v práci

Podle jedné americké studie mělo nadávání ve formě škádlení na pracovišti pozitivní účinky na celkovou atmosféru. Bylo zjištěno, že vulgární výrazy byly používány k vyjádření přátelství a solidarity, ale také jako prostředek k nápravě nebo zmírnění komplikací týkajících se stížností nebo jiných problémů v zaměstnaní.