Stomatoložkou, která absolvovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v r.1978, kde také řadu let pracovala. Specializovala se na protetickou stomatologii a v tomto oboru se zaměřila na protetickou léčbu vrozených vad. Řadu let spolupracovala s Centrem pro léčbu rozštěpových vad pod AVČR a této problematice se kromě klasické péče věnuje doposud. Je aktivním členem Evropské protetické asociace, kterou byla uznána za specialistu v protetické stomatologii s celoevropskou platností. Od založení České společnosti protetické stomatologie je jejím aktivním členem a pracuje i v redakční radě časopisu LKS. Již desítky let vychovává studenty v oboru stomatologie na mateřské fakultě, kde vystudovala.

Média v poslední době hodně zastrašují nedostatkem zubních lékařů, obzvláště dětských, a burcují maminky aby už v těhotenství hledaly ošetřujícího pro své dítě, jelikož objednávací lhůta je i půl roku. Jsou tyto údaje pravdivé? Máme se bát, že nás brzy nebude mít, kdo ošetřit?

Ve velkých městech je v poslední době dokonce přemíra zubních lékařů. Absolutní nedostatek je však mimo veliká města, tam je skutečně problém. Zájem o studium oboru praktické zubní lékařství je mimořádný. Historicky nebyl nikdy tak veliký, jako je nyní a tak se na tento obor dostanou skutečně ti nejlepší. Dokonce se množí i skupina lékařů, která vystudovala všeobecnou medicínu a poté jdou studovat zubní lékařství. Lékařů je dostatek, ale bohužel problém je v počtu těch, kteří jsou ochotni ošetřovat výhradně a nebo také dětské pacienty.

Čím to je?

Péče o děti je velmi náročná především na čas a na psychiku lékaře. Druhým důvodem je honorování dětské péče. Ne všichni rodiče jsou ochotni chodit do zařízení, která nemají smlouvu s pojišťovnami a musí tak péči plně hradit. Rodiče preferují smluvní zařízení. Úhrady od zdravotních pojišťoven nemohou pokrýt náklady-čas, které jsou s péčí o dítě spojeny. Například vytažení dětského zubu pojišťovna uhradí částkou necelých 90 ti korun. Lékař však musí i půl hodiny uklidňovat dítě a na daný zákrok je psychicky připravit. Třetím důvodem je nezkušenost s dětskou péčí těch stomatologů , kteří dříve pracovali ve státních zařízeních a po zprivatizování ordinace jim tato zkušenost chybí.

Ráda bych se vás zeptala na kvalitu zubní péče u nás ve srovnání se zahraničím?

Ač se to zdá neuvěřitelné, čeští stomatologové v mnohém ty zahraniční dokonce přeskočili. Do listopadu 1989 jsme měli velmi omezené možnosti pokud šlo o materiály, pomůcky i přístroje. Po listopadu se tyto možnosti značně uvolnily a nyní v průměru naše ordinace jsou mnohem moderněji zařízené , to opravdu nikterak nepřeháním. Souvisí to jednak s touhou lékařů mít vše nové a moderní a druhým momentem bylo to, že ve všech přístrojích se museli nainstalovat odlučovače amalgámu. Takže to byla ta poslední skupina lékařů, kteří měnili jak přístroje, tak i většinou celé zařízení ordinace. Díky těmto aspektům jsou české ordinace nadprůměrné.

Jak vidíte tolik diskutovaný problém v souvislosti s amalgámovými plombami?

Je chybou, představit si pod termínem amalgám jeden jediný materiál, který je nevzhledný a nekvalitní. Amalgámy jsou velmi početnou skupinou materiálů, kdy jejich kvalita, tím i životnost a vzhled jsou velmi rozdílné v závislosti na složení a zpracování . Je to již řada let, kdy zdravotní pojišťovny rozdělily tyto výplňové materiály do dvou skupin na dozované a nedozované a plně hradí ošetření při užití pouze nedozovaného materiálu.Dozovaný amalgam zdravotní pojišťovny nehradí, ani ošetření s ním spojené. Je nutné podotknout, že při zhotovení jakékoli výplně není rozhodující výplňový materiál, který doplňuje defekt na zubu, ale zásadní je příprava samotného zubu, tj. odstranění kazivých hmot, dezinfekce a jiné výkony, tedy čas, který je k tomuto výkonu potřebný.

Jak jsou lidé ochotni platit za nadstandardní péči?

Pacienti si začínají uvědomovat důležitost a nenahraditelnost přirozených zubů a jsou ochotni hradit péči o zuby i o jejich vzhled.

Existují ještě vůbec státní zubaři? Opět dle médií všichni slyšíme, co vše si u zubaře musíme platit.

Ano je pravda, že většina stomatologických ordinací je dnes zprivatizována a rozdíl je pouze v tom, zda mají nebo nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a se kterými. Ale i státem provozované ordinace , které jsou ve fakultních či jiných nemocnicích neposkytují celou škálu výkonů bezplatně. Konec konců i v minulém režimu se za péči o zuby mnohé hradilo.

Jak vaše soukromá klinika získává nové pacienty?

Většina našich lékařů včetně mě si přivedla svou stálou a dlouholetou klientelu. V některých rodinách ošetřujeme již třetí a i čtvrtou generaci. Naši pacienti nás průběžně žádají o své přátele, nové rodinné příslušníky a tím se počty našich pacientů rozrůstají. Co se týče zubů, je reference velmi důležitá. Většina pacientů upřednostní při hledání ošetřujícího doporučení před tím, aby šli k někomu anonymnímu. Jistě v tom hraje velkou roli strach z bolesti, který lidstvo neopouští ani v dnešní době, a tak lidé potřebují naprostou důvěru ve svého zubaře a tu mu dodá kamarád nebo člen rodiny, který daného lékaře doporučí.

Jaké jsou výhody vaší kliniky?

Výhodou je větší počet lékařů a tím jsou zastupitelní a čekací doba na objednání je tím i kratší. Dále u nás najdete lékaře, kteří se navíc specializují na určité obory. Více lékařů pod jednou střechou více ví a mohou věci společně konzultovat. Přitom každý z lékařů poskytuje také celou škálu běžných výkonů od prevence přes dětskou stomatologii, chirurgii, parodontologii, záchovnou stomatologii, endodoncii (léčení kořenových kanálků), estetiku, až po chirurgické výkony. O dentální hygienu se u pacientů stará dentální hygienistka. Nemalou roli také hraje útulné prostředí, lékař, kterému pacient věří a personál,který důvěrně zná. 

Foto: J&B Medic